Héritages et Constructions dans le Texte et l'Image

HCTI
HÉRITAGES ET CONSTRUCTIONS DANS LE TEXTE ET L'IMAGE

Immaculada Fàbregas-Alégret

Articles dans des revues

 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Sant Vicent Ferrer a la Bretanya: de l'infern al paradis a través de la missa de Kernascléden. Revista Valenciana de Filologia, 2019, pp.159-182. ⟨hal-02536353⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Un tournant dans la normativisation du catalan : la nouvelle grammaire de l'IEC. Revue de la Société des Langues néo-latines. Mosaïque romane : catalan, corse, galicien, occitan, 2018, pp.9-23. ⟨hal-02536359⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Un tournant dans la normativisation du catalan : la nouvelle grammaire de l’IEC (2016). Les Langues néo-latines : revue de langues vivantes romanes, Société des Langues Néo-Latines, Association des Enseignants de Langues Vivantes Romanes, 2018, 2 (385), pp.9-23. ⟨hal-03006261⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Un tournant dans la normativisation du catalan: la nouvelle grammaire de l'IEC (2016). Les Langues néo-latines : revue de langues vivantes romanes, Société des Langues Néo-Latines, Association des Enseignants de Langues Vivantes Romanes, 2018, Mosaïque romane : catalan, corse, galicien, occitan, 112e année,-2 (385), pp.9-23. ⟨hal-02112294⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Creatividad lingüistica y acronimia en el espacio peninsular. Cuadernos iberoamericanos / ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ТЕТРАДИ, Mockba: ими мгимо мид россии, 2016, 2 (12), pp.94-101. ⟨hal-02536370⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret, David Ar Rouz. The Creativity of the Catalan Language Analyzed through the Blending Process. Catalan Review, Liverpool University Press, 2014, 28, pp.119-134. ⟨hal-01101173⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Pêr Denez i Jordi Pujol : dues personalitats amb els mateixos anhels i conviccions. Entrevista al President Pujol . Treballs de Sociolingüistica Catalana, Societat Catalana de Sociolingüística, 2013, 23, pp.449-452. ⟨hal-01238086⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Pêr Denez ha Jordi Pujol : daou ezel eus Urzh an Erminig, heñvel o mennozhioù . Al Liamm - Tir na nóg, éditions Al Liamm, 2012, Per Denez hag ar gelaouenn, 390, pp.67-73. ⟨hal-01238763⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Diwan: una escola bretona per a Bretanya . EUROPA DE LES NACIONS, 1994, (CIEMEN) Cultura nacional en el medi rural meditarrani, 22. ⟨hal-01238758⟩

Communications dans un congrès

 • Immaculada Fàbregas-Alégret, Elena Grinina. Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2. Новые задачи в преподавании каталанского языка как иностранного: Курс каталанского для русскоговорящих А1/А.. XVI Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Jul 2012, Barcelone, Spain. pp.193-203. ⟨hal-01238770⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Alfred Vilaplana (1930-1987) i la difusió de la llengua catalana : la tasca d’una generació oblidada . Recherches sur la langue catalane , Association Française des Catalanistes, Nov 2010, Limoges, France. pp.279-288. ⟨hal-01238773⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. El español como instrumento de comunicación entre los niños españoles exilados a Rusia y su propia cultura . Perspectivas del mundo global a través de la lengua y cultura española: investigación y enseñanza. IV Conferencia científica internacional de hispanistas, Apr 2010, Moscou, Rusia. pp.128-138. ⟨hal-01238792⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. De la paremiologia catalana medieval a l’obra d’Eiximenis, a la paremiologia occitana al tombant del s. XIX . Actes del Quinzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Sep 2009, Lleida, Spain. pp.125-136. ⟨hal-01238805⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Pompeu Fabra i Frañsez Kervella: dos científics, dos lingüistes. La lingüística de Pompeu Fabra, Dec 2008, Tarragone, Spain. pp.497-505. ⟨hal-01238780⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. El pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto perifrástico catalán: ¿variantes libres o combinatorias ? . Xe Colloque de Linguistique hispanique, Mar 2002, Perpignan, Francia. pp.79-84. ⟨hal-01238816⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Formes simples i perifràstiques de pretèrit perfet a l’obra d’A. M. Alcover . Congrès Internacional Antoni M. Alcover, El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears 2001, Barcelone, Spain. pp.529-538. ⟨hal-01238845⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. El pretèrit perfet perifràstic a les gramàtiques del segle XIX. Dotzè Col·loqui Internacional de llengua i literatura catalanes, Sep 2000, Paris, France. pp.55-68. ⟨hal-01238822⟩

Ouvrages (y compris édition critique et traduction)

 • Immaculada Fàbregas-Alégret, Hervé Le Bihan. Actes du colloque international « Langue bretonne, langues minorisées : avenir et transmission familiale.. Éditions TIR, 2020. ⟨hal-03013249⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. La fabrication des néologismes. La troncation en espagnol et en catalan.. 2014. ⟨hal-02147569⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. REC Revue d’Etudes Catalanes. FABREGAS, Immaculada et ALONSO, Araceli , 1, 2014. ⟨hal-01238069⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. La fabrication des néologismes. La troncation en espagnol et en catalan. Presses Universitaires de Rennes, 2014, Rivages linguistiques, 9782753535268. ⟨hal-01237956⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Els Països Catalans i la Bretanya a l’Edat Mitjana : entorn de la « matèria de Bretanya » i Sant Vicent Ferrer / Les Pays Catalans et la Bretagne au Moyen-Age : autour de la matière de Bretagne et de Saint Vincent Ferrier. Maria Immaculada Fabregas Alegret, Aracelli Alonso Campo, Christian Lagarde. Editions Trabucaire, 2014, Cultura catalana, 978-2-84974-203-7. ⟨hal-01238060⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Brezhoneg… Buan hag Aes - El Bretó… Rapid I Fàcil. Hor Yezh, 2001, 2910699463. ⟨hal-01238004⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Brezhoneg ... buan hag aes, El bretó... ràpid i fàcil, Curs de bretó per a tots.. 2001. ⟨hal-02147581⟩

Chapitres d'ouvrage

 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Vicent Ferrer a Avinyó en el tombant del segle XIV. Canvi de segle, canvi de vida : de la cort a la predicació. Massip, Estrella et Niubò, Francesc (eds.). Les Pays Catalans et la Provence : regards croisés, Éditions Trabucaire, 2020, Coll. Cultura Catalana. ⟨hal-03008010⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Anna-Maria Ponrouch-Petit: Poesia occitana i grafia. Pujol, Mercè (ed.). Hommage en l’honneur du professeur Christian Lagarde, Presses Universitaires de Perpignan, 2020. ⟨hal-03008018⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Catalans et félibres : le cas d’Anne-Marie Ponrouch-Petit (1905-1977). Corrons, Fabrice et Michel Martínez Pérez (dir.). La Présence catalane à l’étranger : création et circulation des dispositifs identitaires en contexte interculturel, Éditions Trabucaire, 2020, Cultura Catalana. ⟨hal-03004913⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. "Algunes anotacions paremiològiques referents al Llibre de les dones: contribució d'Eiximenis a la paremiologia medieval catalana". Estudis sobre Francesc Eiximenis - Sudies on Francesc Eiximenis., 2018. ⟨hal-02147594⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Algunes anotacions paremiològiques referents al Llibre de les dones : la contribució d’Eiximenis a la paremiologia medieval catalana. Sadurní, Martí & Renedo, Xavier (eds.). Estudis sobre Francesc Eiximenis - Studies On Francesc Eiximenis, Institut de Llengua i Cultura Catalanes-Documenta Universitaria, pp.107-117, 2018. ⟨hal-03007599⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret, Elena Grinina. Un nou projecte en l'ensenyament del català com a llengua estrangera: Curs de català per a parlants de rus A1/A2.. MARTÍN, Àlex et alii (ed.). Actes del XVI Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Vol. I, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp.193-203, 2015. ⟨hal-03006770⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. "Futur de la llengua catalana en territori septentrional a través de la neologia lèxica". Qüestions de llengua a la Catalunya Nord., 2015. ⟨hal-02147668⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. "Truncació / Truncation". Mots nousen català / New words in Catalan. Una panoràmica geolectal / A diatopic view., 2014. ⟨hal-02147692⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Truncació / Truncation. Cabré Castellví, M. Teresa, Ona Domènech Bagaria and Rosa Estopà Bagot. Mots nous en català / New words in Catalan. Una panoràmica geolectal / A diatopic view, 7, John Benjamins Publishing Company, pp.145-177, 2014, IVITRA Research in Linguistics and Literature. ⟨hal-01238010⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Art poétique et humour dans la relation épistolaire entre Mercè Rodoreda et Josep Carner. David Banks. Le texte épistolaire du XVIIe siècle à nos jours. Aspects linguistiques, L'Harmattan, pp.125-135, 2013, Espaces littéraires, 978-2-336-29043-0. ⟨hal-01238018⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. "Art poétique et humour dans la relation épistolaire entre Mercè Rodoreda et Josep Carner". Le texte épistolaire du XVIIe siècle à nos jours. Aspects linguistiques., 2012. ⟨hal-02147739⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Algunes anotacions paremiològiques referents al Llibre de les dones : la contribució d’Eiximenis a la paremiologia medieval catalana. MARTI, Sadurní et RENEDO, Xavier. Estudis sobre Francesc Eiximenis - Studies On Francesc Eiximenis, Institut de Llengua i Cultura Catalanes-Documenta Universitaria, pp.107-117, 2010. ⟨hal-01238044⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. La consciència lingüística catalana en el segle XIII a través de Jofre de Foixà: noves perspectives d’anàlisi. COLON DOMENECH, Germà et GIMENO BETI, Lluís. La llengua catalana en temps de Jaume I, 7, pp.81-95, 2010, Fundació Germà Colón, 9788480217361. ⟨hal-01238035⟩
 • Immaculada Fàbregas-Alégret. La consciència lingüística catalana en el segle XIII a través de Jofre de Foixà: noves perspectives d'anàlisi.. La llengua catalana en temps de Jaume I., 2010. ⟨hal-02148048⟩

Autres publications

 • Immaculada Fàbregas-Alégret. Recension : Lloret, Maria-Rosa et alii : Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català. Barcelona, Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions, 2015. Catalan Review, n° 30, 2016. ⟨hal-03020168⟩

Membres